Het bestemmingsplan dient te voldoen aan de regels van goede ruimtelijke ordening.

In het nieuwe bestemmingsplan wordt daarom rekening gehouden met subjectieve en objectieve aspecten woongenot:

  • Tussen de woon- en bedrijfsbestemming wordt een groenzone van minimaal 30m gerealiseerd die voldoet aan de regels van NNN (Natuur Netwerk Nederland). Deze groenzone wordt zo ingericht dat door de groen- en waterstructuur en inrichting, de gebouwen worden gemaskeerd door de bomen en heesters.
  • De groenzone met een minimale afstandsmaat van 30m voldoet tevens aan de eisen gesteld bij een bestemming met milieucategorie 3.1
  • De bezonningsdiagrammen maken inzichtelijk dat de bezonning op de gevel en/of de tuin niet verslechtert door de nieuwe bebouwing
  • Ter voorkoming van privacy- en geluidsoverlast wordt in de bestemmingsplanregels bepaald dat aan de zijde van de woningbouw een blinde gevel zonder ‘visuele en geluids’ openingen moet worden gerealiseerd en tevens dat de eventueel geluid producerende machines (zoals koelmachines) zowel qua locatie als afscherming geen overlast veroorzaken