Innovatieve Maatregelen voor een Groen en Veerkrachtig ABC Westland

Duurzaamheid en Innovatie spelen een essentiële rol in ons project, waarbij we streven naar vooruitgang binnen de sector. Hier zijn enkele interessante feiten:

  • Ongeveer 30% van het terrein wordt ingevuld met groenvoorzieningen en waterpartijen.
  • Op de daken van onze gebouwen implementeren we groene daken, wekken we elektriciteit op met behulp van zonne-energie en vangen we regenwater op.
  • We streven ernaar extra wateropvang te realiseren, met name bij de Arckelweg en bij het Wenpad, om te anticiperen op mogelijke waterpeilstijgingen.
  • Het clusteringprincipe binnen het terrein zorgt ervoor dat gemiddeld één vrachtwagen drie stops maakt, wat de efficiëntie en duurzaamheid ten goede komt.
  • Verder streven we ernaar om het regenwater via de wegen op te vangen voor een doeltreffend blusrioolsysteem.