Huisvesting Arbeidsmigranten

In het Westland speelt de tuinbouwsector een cruciale rol in de economie, waardoor er een constante behoefte is aan logistieke en teelttechnische medewerkers. Circa 20% van de logistieke werkzaamheden wordt uitgevoerd door buitenlandse flexwerkers, waar al sinds de jaren 50 dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Het tekort aan autochtone medewerkers voor deze specifieke taken dwingt de sector om op buitenlandse arbeidskrachten terug te vallen. Om deze werknemers te huisvesten, is er behoefte aan adequate en humane accommodaties.

In het Westland werken naar schatting zo'n 12.000 buitenlandse flexwerkers, waarvan ongeveer 4.500 in het Westland zelf wonen. De rest verblijft in nabijgelegen steden onder soms minder gunstige omstandigheden. Deze werknemers zijn essentieel voor de tuinbouwindustrie en verdienen fatsoenlijke huisvesting.

Om aan deze behoefte te voldoen, heeft de gemeente Westland in haar Woonvisie verschillende locaties aangewezen voor huisvesting van tijdelijke buitenlandse flexwerkers, waaronder de uitbreiding van ABC Westland. Deze locatie biedt ruimte voor de realisatie van een appartementencomplex dat plaats biedt aan 400 personen.

Het complex zal voldoen aan de normen van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) en wordt voorzien van recreatieve faciliteiten en mogelijk zelfs een kleine winkel. Het beheer en de exploitatie zullen zorgvuldig worden geregeld, met zelfstandige huurcontracten om misstanden te voorkomen. Bovendien wordt gezorgd voor goede verbindingen naar het bedrijventerrein en voldoende parkeergelegenheid en fietsenstallingen.

Het nabijgelegen huisvestingscomplex Elsenbos in Honselersdijk, dat sinds 2020 in gebruik is, heeft geen overlast veroorzaakt, wat aantoont dat dergelijke huisvestingsinitiatieven goed worden gemanagd en geïntegreerd in de omgeving. 

In de afgelopen drie jaar hebben verschillende partijen interesse getoond in de realisatie van huisvesting voor buitenlandse flexwerkers, waarbij diverse ontwerpen en exploitatieplannen zijn voorgesteld, waaronder het hierboven getoonde ontwerp.