Verkeersdruk

Belanghebbenden maken zich zorgen over toenemende verkeersdruk door de uitbreiding van ABC Westland, wat mogelijk langere files in de spits kan veroorzaken.

ABC Westland Gebiedsontwikkeling reageert hierop door aan te geven dat het bedrijventerrein geleidelijk is gegroeid sinds 1969 en dat recente woningbouwprojecten in de omgeving een grote invloed hebben gehad op de verkeersdruk. Verkeerstellingen tonen aan dat ABC Westland verhoudingsgewijs slechts een aantal verkeersbewegingen genereert, verspreid over de dag.

De uitbreiding van ABC Westland zal, op basis van recente verkeerstellingen, naar schatting maximaal 395 vrachtwagenbewegingen extra verspreid over de dag genereren. Dit staat in contrast met de geschatte 3.000 verkeersbewegingen per dag voor een woonwijk van vergelijkbare grootte.

Geen significante toename van verkeersverstoringen

Een verkeersonderzoek uitgevoerd door Sweco concludeerde dat de uitbreiding van ABC Westland geen significante toename van verkeersverstoringen zal veroorzaken. Bestaande problemen worden niet aanzienlijk verergerd. Om de doorstroming te verbeteren onderzoekt gemeente Westland, samen met gemeente Den Haag, Provincie Zuid-Holland en de MRDH momenteel de spoedige aanpassing van de kruispunten Nieuweweg/Paul Captijnlaan, Arckelweg/Wateringseweg en een ongelijkvloerse Erasmusweg/Lozerlaan

Bovendien worden verbeteringen voor langzaam verkeer voorgesteld, zoals een verbeterd zebrapad en een verlegd en een afgescheiden tweebaans fietspad en vrijliggend voetpad langs de Arckelweg vanaf het Wilgenpad tot aan de rotonde Arckelweg/Wateringseweg langs de Arckelweg, ter hoogte van de huisvesting voor buitenlandse flexwerkers.