Vooruitstrevende ontwikkeling in samenwerking met gemeente Westland

De uitbreiding van ABC Westland wordt verzorgd door ABC Westland Gebiedsontwikkeling, die al sinds 1999 verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het ABC Westland-gebied.

De uitbreiding van het bedrijventerrein van ABC Westland staat al sinds 2018 op de agenda van de gemeente Westland vanwege het tekort aan ruimte voor bedrijven in de regio. In 2020 is officieel gestart met de ondertekening van een dienstverleningsovereenkomst. Sindsdien werkt een projectteam, bestaande uit medewerkers en adviseurs van de gemeente Westland en ABC Westland Gebiedsontwikkeling, aan het ontwikkelen van een ontwerpbestemmingsplan, inclusief diverse haalbaarheidsonderzoeken zoals verkeer, ecologie, archeologie, bodem, water, stikstof, enzovoort.

Een betrokken benadering: samenwerking en transparantie bij de uitbreiding van ABC Westland

Bij de uitbreiding wordt nauwlettend rekening gehouden met de belangen van alle betrokkenen en omwonenden. Het proces van nieuwe gebiedsontwikkeling brengt verandering met zich mee en kan daarom voor sommigen onzekerheid met zich meebrengen. Door regelmatig in gesprek te gaan met omwonenden en transparant te zijn over onze plannen, betrekken we de omgeving bij de ontwikkeling. Hoewel we streven naar het tegemoetkomen aan de wensen vanuit de omgeving, zijn niet alle idee├źn en wensen realiseerbaar binnen de ruimtelijke en economische kaders. Hierdoor kan het voorkomen dat niet aan alle individuele wensen voldaan kan worden.

Onze onafhankelijke omgevingsmanager staat voor je klaar!

Onze onafhankelijke omgevingsmanager Paul staat klaar om vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken over de ontwikkelingen bij ABC Westland. Je kunt hem bereiken via e-mail op communicatie@abcwestlandbeheer.nl. Aarzel niet om contact op te nemen voor meer informatie of om je vragen te stellen!

E-mail Paul