De uitbreiding van ABC Westland biedt tal van voordelen:

  • Duurzaamheid en Innovatie: Het project draagt bij aan duurzame ontwikkeling en innovatie binnen de sector, met groene daken, zonne-energie, wateropvang en efficiëntie in transport.
  • Verbeterde Infrastructuur: Door afspraken met de gemeente zijn verbeteringen in voorbereiding voor een veiliger omliggend wegennet: Wilgenpad, Wenpad en Arckelweg, zoals veiligere fietspaden en verkeersmaatregelen op de Arckelweg.
  • Economische Groei en Bedrijfsontwikkeling: De uitbreiding creëert ruimte voor groeiende bedrijven, waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor werkgelegenheid en economische groei in de regio.
  • Ruimtelijke Ontwikkeling: Het project draagt bij aan een efficiënter gebruik van ruimte door meervoudig ruimtegebruik, met aandacht voor groenvoorzieningen en waterpartijen, waardoor het gebied niet alleen functioneel, maar ook esthetisch aantrekkelijk en klimaatadaptief wordt.