Uitbreiding ABC

Vanwege de nog steeds groeiende ruimtebehoefte binnen het Westlandse Greenportcluster, ontwikkelt ABC Westland Gebiedsontwikkeling (voorheen: ABC Westland Beheer C.V.), aansluitend aan het bestaande bedrijventerrein op het huidige glastuinbouwgebied De Strijp, bruto 17ha nieuw uitbreidingsgebied (12ha netto, rest is wegen, water en groenvoorziening).

Dit uitbreidingsgebied is met name bedoeld voor uitplaatsing van groeiende bedrijven van bestaand terrein ABC Westland (importeurs, rijpers, koelers, verpakkers exoten) en de uitplaatsing van enkele bedrijven vanuit de Westlandse dorpskernen.

In het zgn. Ladderonderzoek ter onderbouwing van het bestemmingsplan, is een ruimtebehoefte aan agrologistiek bedrijventerrein van 35ha aangetoond.

Gebiedsontwikkeling

Als gebiedsontwikkelaar heeft ABC Westland Gebiedsontwikkeling de ambitie om het uitbreidingsgebied op duurzame wijze in te richten. Dit betekent dat op het all-electric bedrijventerrein, groen langs de randen, de wegen en op de daken zal worden gerealiseerd en dat een groot deel van de energiebehoefte van de bedrijfspanden en appartementen met zonnepanelen zal worden opgewekt.

Bekijk afbeelding groot

Ook op het uitbreidingsgebied zal het parkmanagement (terreinbeheer, -onderhoud en -beveiliging) worden uitgevoerd door de Vereniging van Eigenaren ABC Westland.

Op het uitbreidingsgebied worden bedrijfskavels uitgegeven van 5.000m² tot maximaal 60.000m². Naast deze bedrijfskavels wordt ook ruimte gereserveerd voor een appartementencomplex voor ca. 400 buitenlandse flexwerkers. Een groot deel van hen zal werkzaam zijn op ABC Westland, maar ook wordt ruimte gereserveerd voor flexwerkers van nabij gevestigde glastuinbouwondernemers. Een goede beheerorganisatie voorkomt overlast en draagt zorg voor orde en netheid op het appartementencomplex en haar omgeving.

Organisatie uitbreiding ABC Westland

De uitbreiding van ABC Westland wordt verzorgd door ABC Westland Gebiedsontwikkeling, de partij die al sinds 1999 de gebiedsontwikkeling van ABC Westland verzorgt.

De uitbreiding van bedrijventerrein ABC Westland staat vanwege het gebrek aan uitbreidingsruimte voor bedrijven in het Westland al sinds 2018 op de uitvoeringsagenda van gemeente Westland. In 2020 is een formele start gemaakt door het ondertekenen van een dienstverleningsovereenkomst. Sindsdien is een projectteam bestaande uit medewerkers en adviseurs van gemeente Westland en ABC Westland Gebiedsontwikkeling bezig met het ontwikkelen van een ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende (haalbaarheids-) onderzoeken (o.a. verkeer, ecologie, archeologie, bodem, water, stikstof, etc.).

ABC Westland als goede buur

Bij de uitbreiding wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van alle betrokkenen en omwonenden. Een nieuwe gebiedsontwikkeling betekent een veranderende omgeving en daarmee ook een stukje onzekerheid. Door het voeren van gesprekken met omwonenden en openheid over de plannen, wordt de omgeving meegenomen in de ontwikkeling. Natuurlijk trachten we in te spelen op de wensen vanuit onze omgeving, maar niet alle wensen zijn ruimtelijk uitvoerbaar of economisch haalbaar. Helaas betekent dat dus ook, dat niet altijd aan ieders wensen gehoor kan worden gegeven.