Verbeelding van het bestemmingsplan

Een belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan is de verbeelding. Op onderstaande verbeelding wordt visueel aangegeven welke bestemmingen op welke plaats in het bestemmingsplan gaan gelden. Deze verbeelding geeft de exacte grenzen aan van de diverse bestemmingen (bedrijven, groen, water, verkeer, natuur, wonen), maar ook van de bouwvlakken, de bouwhoogtes en bebouwingspercentages.

verbeelding

Onderstaande inrichtingsschets geeft een indruk van hoe het uitbreidingsgebied ingericht kan worden met bedrijfsgebouwen, wegen, groen, natuur (in de strook tussen Wenpad en bedrijventerrein) en huisvesting arbeidsmigranten. Aan deze inrichtingsschets kunnen geen rechten worden ontleend.

Onderstaande afbeelding geeft een vogelvluchtperspectief van hierboven getoonde inrichtingsschets.

 

Bestemmingsplan in beeld: wat is, wat mag of kan en wat wordt

Naar aanleiding van de onzekerheid die voor omwonenden ontstaat door de bestemmingswijziging, zijn artist impressies gemaakt waarop aangegeven wordt:

  1. Hoe de huidige situatie in gesloopte staat eruit ziet (wat is)
  2. Hoe de invulling van de locatie met kas en bedrijfsgebouw volgens vigerend (huidig) bestemmingsplan kan zijn (wat mag/kan)
  3. Hoe de invulling van de locatie met groene zone en bedrijfsgebouw er uit gaat zien (wat wordt)

Tussen Wenpad 15 en 17:

Tussen Wenpad 17 en 18:

Tussen Wenpad 19 en 19A:

Uitzicht op Wenpad 19 – 19A vanaf kavel Adriana van Roonlaan 47:

Uitzicht op Wenpad 19 – 19A vanaf Adriana van Roonlaan 10:

Profiel situatie Wenpad

Op bijgaande profielen van de situatie op het Wenpad is te zien wat het huidige bestemmingsplan toelaat (blauw en gele lijn), wat er ooit gebouwd was (rode lijn) en wat vanuit het toekomstige bestemmingsplan zou mogen (zwarte lijn helemaal links).